Javni oblak za virtualne strežnike, omrežja in diske

omogoča cenovno ugodno, skalabilno, visoko razpoložljivo in prilagodljivo rešitev za lastnoročno upravljanje z virtualnimi strežniki, njihovimi slikami in predlogami, diskovnimi polji ter omrežji. S svojimi sredstvi lahko upravljate kadarkoli in kjerkoli, preko uporabniku prijaznega spletnega vmesnika. Vnaprej pripravljene predloge za takojšnjo realizacijo virtualnih instanc obsegajo najpogostejše O.S.. Na vašo željo pripravimo tudi predloge za večino O.S.. Za del cene dragih podjetniških postavitev, tako ob uporabi našega oblaka, prejmete vse njihove dobre lastonsti. Isto tehnologijo uporablja tudi NASA, katere zaposleni so soustvarjalci programske opreme, uporabljene za realizacijo našega javnega oblaka. Spodaj si lahko ogledate logično shemo postavitve našega javnega oblaka, ki ji sledi še seznam pomembnejših lastnosti. Ogledate si lahko tudi cenik (testiranje je brezplačno) in seznam naših drugih javnih oblačnih servisov.

Shema skalabilnega visoko razpolozljivega oblaka

Na vrh strani.

Visoka razpoložljivost

Visoka razpoložljivost ali HA (high availability) pomeni, da naš sistem (tudi HA) nadzira delovanje vaših virtualnih strežnikov in v primeru zaznave nedelovanja le te ponovno zažene. Poleg tega pa mora biti celoten oblak zasnovan redundančno. Naš je!

Redundanca povsod

Nikjer v zasnovi našega oblaka ni posamezne točke izpada. Redundančni internet, stikala, mrežne povezave, viri napajanja, nadzorni sistem ter ne nazadnje, diskovna polja. V primeru izpada enega diskovnega polja, mora drugo z identičnimi podatki prevzeti vlogo prvega, brez izpada delovanja.

Lep spletni vmesnik

Z vsemi vašimi sredstvi lahko upravljate kjerkoli, kadarkoli z uporabo uporabniku prijaznega spletnega vmesnika preko kriptirane (https) povezave. Potrebujete le dostop do interneta ter spletni brskalnik, ki podpira JavaScript.

 

Oddaljeni dostop

Preko spletnega vmesnika lahko kadarkoli odprete sejo do vašega virtualnega strežnika, kot bi sedeli za fizičnim strežnikom. Za delo se sicer tipično uporablja RDP, ssh, VNC in podobno, vendar je vedno na voljo tudi omenjeni KVM (keyboard, video and mouse) dostop.

 

Skalabilnost

Virtualnemu strežniku lahko, tudi ko je enkrat že realiziran, sami spremenite nastavljeno količino pomnilnika, hitrost CPE ter mrežno prepustnost. Tako lahko sproti uskladite svoje odhodke s svojimi dejanskimi potrebami.

Zagotovljena sredstva

Sistemska sredstva kot CPE in RAM so zagotovljena. Pri uporabi določenih paketov pa se, ob predpostavki da je na gostujoči strojni opremi dovolj kapacitet, lahko lastne omejitve celo prekoračijo. "Overprovisoning" in thin "provisoninig" nista implementirana.

Upravljanje instanc

Preko spletnega vmesnika lahko kadarkoli sami ustvarite, ustavite, uničite in spremenite virtualni strežnik oz. instanco. Ob kreaciji instance izberete tudi željene strojne lastnosti ter predlogo operacijskega sistema.

Posnetki instanc

Tudi med delovanjem vašega virtualnega sistema lahko ročno ali avtomatsko ob vnaprej nastavljenih urah izdelate sliko sistema. Slika sistema služi kot varnostna kopija iz katere lahko kasneje naredite tudi predlogo in realizirate novo virtualno instanco oz. strežnik.

Upravljanje diskovja

Preko spletnega vmesnika lahko sami ustvarite ali uničite virtulane diske na izbranem diskovnem polju. Virtualne diske lahko tudi priklopite na virtualne strežnike ali jih prenesete k sebi preko spleta.

Upravljanje omrežij

Preko spletnega vmesnika lahko sami ustvarite, ustavite ali uničite virtulana omrežja, ter jih izberete ob kreaciji virtualnega strežnika. Strežniki so zato lahko v različnih ali istih omrežjih.

 

VPN dostopi

Preko spletnega vmesnika lahko ustvarite VPN dostop. Tako lahko varno, preko kriptirane povezave dostopate v virtualno omrežje, ki ste ga naredili za svoje strežnike.

 

 

Neomejeno št. IP-jev

Zunanje IP naslove lahko zahtevate preko spletnega vmesnika in jih pridobite takoj. Število IP naslovov je omejeno z vašimi dejanskimi potrebami in razpoložljivostjo na globalnem nivoju.

 

Požarne pregrade

Vsako vaše virtualno omrežje ima tipično lasten HA usmerjevalnik s požarno pregrado. Poleg IP filtra in (S/D)NAT-a omogoča tudi razdelitev dela na več strežnikov z uporabo različnih algoritmov.

Večina O.S.

V kolikor med našimi predlogami ne najdete svojega priljubljenega operacijskega sistema, ga lahko zelo verjetno za vas optimizirano namestimo. Podprti so 32 in 64 bitni O.S.

Svoboda licenciranja

Pri uporabi lastniških ali O.S., ki zahtevajo licenco, je ta tipično že vnešena in vam ostane le še aktivacija izdelka. V kolikor želite uporabljati lastno, se stroški licence ne zaračunajo.

Plačilo po porabi

Račun prejmete ob koncu meseca, na podlagi dejanske porabe sistemskih sredstev. Več informacij je na voljo na strani s ceniki. Večjim odjemalcem ali preprodajalcem lahko cenik prilagodimo .

Iaas

Iaas pomeni " Infrastructure-as-a-Service". Naš javni oblak omogoča uporabnikom Iaas, saj lahko sami upravljajo z virtualnimi instancami, diskovjem in omrežjem.

24/7 dežurna številka

Naše stranke prejmejo dežurno telefonsko številko, dosegljivo 24/7, kjer lahko prijavijo morebitne napake v delovanju naših storitev.

API za razvijalce

Vsem razvijalcem je omogočen dostop do našega API-ja za razvoj lastnega sistema. Ker pa se zavedamo, da je pisanje tega lahko obsežno, lahko razvijalci poleg našega uporabijo tudi Amazonov oblačni API.

Vse v Sloveniji

Celotno strojno opremo gostimo v lastnem podatkovnem centru v Ljubljani.

Na vrh strani.