Vaš, po meri zgrajen oblak,

lahko zasnujemo, zgradimo in vzdržujemo. Storitev je primerna za vse, ki želijo cenovno ugodno, visoko razpoložljivo, potencialno skalabilno in prilagodljivo rešitev za realizacijo lastnih servisov v oblaku. Oblak, kot že rečeno, zasnujemo na podlagi vaših dejanskih potreb in želja. Pri zasnovi oblaka uporabljamo tako prosto-kodne kot lastniške rešitve. Če govorimo o realizaciji oblaka za virtualne instance, lahko uporabljamo Citrixov XenServer, Linux za KVM ali Xen, OracleVM, VmWare ESX ali Microsoft Hyper-V in to celo v obliki heterogenega oblaka z eno HA točko nadzora in upravljanja. Vaš oblak lahko postavimo v našem podatkovnem centru ali kjerkoli drugje, kjer obstaja primerno okolje. Seveda lahko preliminarno primerno uredimo tudi sistemske prostore. Četudi se vaše potrebe razlikujejo od potreb nekoga drugega in se to odraža tudi v postavitvi vašega oblaka, smo za vas na kratko opisali nekaj tipičnih oblačnih postavitev. Vsekakor to niso vse možnosti, niti ni nujno da odražajo vaše potrebe.

Stroški postavitve lastnega oblaka se sicer začnejo že od 2999EUR+DDV. Vsako realizacijo oblaka obravnavamo in ovrednotimo individualno, zato le pošljite povpraševanje.


Na kratko predstavljeni modeli tipičnih oblačnih postavitev.

Optimus mojoblak.si

je rešitev kot se uporablja za realizacijo storitve mojoblak.si.
(Opis na strani virtualni strežniki.)

Na vrh strani.Optimus HA Failover

je najpreprostejši med oblaki. Gre za dva strežnika, ki vgrajene diske delita drug z drugim. Servisi izmenično delujejo na enem ali na drugem strežniku, v posebnih primerih, pa tudi na obeh hkrati. Servisi so lahko virtualni strežniki, bazni servisi, poštni servisi, spletni servisi, podatkovni servisi, skratka vsi servisi, ki sicer delujejo brez visoke razpoložljivosti.

Na vrh strani.Optimus HA Distributed

Gre za nadgradnjo Optimus HA Failover rešitve. Strežnike tipično razdelimo v namenske visoko razpoložljive gruče ter na njih preko visoko razpoložljivega sistema razdeljujemo delo. Število strežnikov v bazenu je tu omejeno le s finančnimi sredstvi naročnika za nakup strojne opreme. Taka gruča je lahko tudi heterogena v smislu izbire različnih operacijskih sistemov za različne servise. V kolikor želite bolj podrobne informacije, nas kontaktirajte in dogovorili se bomo za sestanek.

Na vrh strani.

 

Kratka obrazložitev pomena pojmov,

ki se uporabljajo v zvezi z oblačnimi storitvami. V kolikor želite razjasnitev še katerga, nas kontaktirajte in napisali bomo obrazložitev.

Kaj pomeni resnična visoka razpoložljivost storitve?

Da so storitve realizirane v oblaku, še ne pomeni, da so resnično visoko razpoložljive oz. HA (Highly Available). Na trgu obstajajo ponudniki storitev, ki ponujajo storitve v oblaku, vendar njihova storitev dejansko ni visoko razpoložljiva, saj vsebuje posamezne točke kjer je možen izpad. Oblak v osnovi sicer pomeni, da je realizacija storitve za uporabnika skrita, hkrati pa slednje še ne pomeni, da je tudi visoko razpoložljiva. Podjetniški oblaki, kot jih realizirata za svoje stranke npr. Google ali Optimus (v okviru projekta mojoblak.si), pa so dejansko visoko razpoložljivi. Visoko razpoložljivost dosežemo ob upoštevanju redundančnega modela na vseh nivojih realizacije storitve. Najlažje to opišemo s primeri:
Primer #1 - ni HA. Več strežnikov uporablja isto diskovno polje. V primeru izpada delovanja diskovnega polja, pride do izpada delovanja servisov.
Primer #2 - je HA. Več strežnikov uporablja isto diskovno polje. Omenjeno diskovno polje se v realnem času sinhronizira z drugim diskovnim poljem. V primeru izpada delovanja enega izmed diskovnih polj, servisi nadaljujejo z delom nemoteno z uporabo drugega diskovnega polja.
Primer #3 - ni HA. Več strežnikov uporablja redundančna diskovna polja, preko enega mrežnega stikala. V primeru izpada delovanja stikala, pride do izpada delovanja servisov, saj nobeno diskovno polje ni več dosegljivo.
Primer #4 - je HA. Več strežnikov uporablja redundančna diskovna polja, preko več mrežnih stikal. V primeru izpada delovanja stikala, servisi nemoteno nadaljujejo z delom preko drugega stikala.

Kaj je to gruča strežnikov?

Gruča strežnikov je, ko dva ali več strežnikov opravlja enake naloge istočasno ali izmenično. Navadno implementiramo gruče strežnikoviz dveh razlogov. Večanje skupne prepustnosti servisa, da servis lahko uporablja večje število uporabnikov, ter višanje stopnje razpoložljivosti servisa, da izpad delovanja posameznega strežnika ne pomeni izpada delovanja servisa.

Na vrh strani.